Prima pagină   |   Harta site-ului   |    Flux RSS   |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte   |   

   |   Text size:
     Română      English      Русский

 
 
 
 

 


Angajare Asistată  »  Servicii angajare  »  Informare
Informare
Accesibilizarea spațiilor

Întroducere

În conformitate cu legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi Nr. 60 din 30.03.2012 care stipulează în Capitolul V. INTEGRAREA ÎN CÂMPUL MUNCII A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI Articolul 33. Dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilităţi care spune în aliniatul (7)

+++   Pentru a asigura integrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi, angajatorii trebuie să întreprindă următoarele măsuri specifice:

  1. adaptarea rezonabilă la locul de muncă;
  2. proectarea şi adaptarea locurilor de muncă astfel încât acestea să devină accesibile persoanelor cu dizabilităţi;
  3. furnizarea de noi tehnologii şi dispozitive de asistenţă, de instrumente şi echipamente care să permită persoanelor cu dizabilităţi obţinerea şi menţinerea locului de muncă;
  4. furnizarea de instruiri şi a sprijinului adecvat pentru aceste persoane.

În acest sens am elaborat un material informativ conform CODULUI PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII elaborate de Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului prin ordinul nr. 104 din 18 aprilie 2003, cu aplicare din 1 ianuarie 2004 pentru accesibilizarea spaţiilor la locul de muncă a persoanelor cu dizabilităţi fizice care utilizează un scaun rulant.

Pentru a angaja o persoană care utilizează un scaun rulant sau echipament ajutător, trebuie să ţine-ţi cont de principalele adaptări de care ar avea nevoie acesta persoană, unele din cele mai importante fiind:

  1. Rampă de intrare în clădire;
  2. Uşa de intrare în clădire (vestibulurilor);
  3. WC Încăperi sanitaro igienice;
  4. Locul de lucru.

Pentru aceasta am elaborat schiţe de proiecte pentru fiecare din cele enumerate mai sus cu dimensiunile detaliate pentru elaborarea căilor de acces pentru persoanele cu dizabilităţi, care utilizează un scaun rulant sau echipament ajutător.

1. Rampe

Panta optimă a rampei se adoptă de 1:20. Pe terenuri limitate se poate adopta pante_de 1:15, iar în cazuri excepţionale, de 1:12.

Pentru rampe cu lungimea peste 2 m trebuie prevăzute scări uşor accesibile pentru_persoanele care le urcă de sine stătător înălţimea maximă a unei rampe depinde de panta acesteia şi nu trebuie să depăşească 0,8 m.

Parametrii necesari pentru rampa de acces

alt

Acoperirea suprafeţei rampei de acces nu trebuie să fie lunecoasă şi neapărat trebuie să asigure deplasarea lină a scaunului rulant. Lăţimea rampei de acces se stabileşte prin calcul, pornind de la lăţimea căii de deplasare, însă nu mai puţin de 1,0 m. La începutul şi sfârşitul fiecărei rampe de acces trebuie prevăzute platforme orizontale cu lăţimea nu mai puţin cu cea a rampei de acces şi cu lungimea de minimum 1,5 m. La fiecare 10,0 m de lungime a rampei de acces se amplasează platforme intermediare (de aceleaşi dimensiuni) pentru rampele cu pantele de la 1:15 până la 1:20; la fiecare 5,0 m pentru rampele cu pantele de la 1:12 până la 1:15.

De-a lungul ambelor părţi ale rampei de acces, precum şi de-a lungul sectoarelor cu înălţimea variabilă, cea maximă fiind de peste 0,45 m trebuie instalate parapete de protecţie cu înălţimea de 0,7m şi 0,9 m de la cota nivelului rampei de acces. (vedeţi imagine mai jos.)

Model de Bare de sprijin pentru rampe

alt

2. Uşi de intrare în clădire

Golurile uşilor de intrare în clădirile şi încăperile, utilizate de persoanele cu dizabilităţi trebuie să aibă lăţimea de minimum 0,9 m (a se vedea figura de mai jos). Se_recomandă folosirea uşilor cu balamale, care se deschid numai într-o singură parte şi se fixează în poziţiile "deschis", "închis". De asemenea, trebuie folosite uşi care asigură reţinerea închiderii automate pe o durată de 5 s.

alt

Lângă toate uşile exterioare trebuie să fie prevăzute locuri accesibile late şi plane, fără obstacole. Mecanismele uşilor trebuie să funcţioneze la eforturi minime (la maximum_e 2,5 kg), iar amplasarea lor trebuie să permită aceasta.

Mânerele de la uşă şi tracţiunile trebuie să fie vopsite în culori contraste, iar centrul acestora trebuie să fie amplasat la înălţimea de 1,04 m.

3. Vestibuluri

Aria minimă a vestibulurilor de intrare în clădiri trebuie să fie stabilite conform posibilităţilor de deplasare şi virare a persoanelor care utilizează un scaun rulant, fără deschiderea concomitentă a ambelor uşi.

 

alt

Lungimea vestibulurilor trebuie să fie de minimum 1,8 m. Acoperirea pardoselii în vestibuluri trebuie să fie din material dur şi să nu devină lunecoase la umezire.

Treptele scărilor pentru deplasarea persoanei care utilizează un echipament ajutător trebuie să fie continue, netede, fără proeminenţe şi cu acoperire rugoasă.

4. Încăperi sanitaro igienice (wc)

În toaletele publice, inclusiv cele amplasate în clădirile publice şi de producţie trebuie prevăzută minim o cabină universală, accesibilă pentru toate categoriile de cetăţeni.

În fiecare clădire publică cu numărul de calcul de vizitatori de 50 de persoane şi mai multe sau cu durata de calcul de 60 minute şi mai mult de aflare a vizitatorilor în clădire trebuie prevăzută toaletă.

În clădirile, unde sunt angajate persoane cu dizabilităţi, toaletele trebuie să fie la fiecare etaj, indiferent de numărul lucrătorilor; minim una din cabine din numărul total de cabine în toalete trebuie să fie universală. Toaletele pentru persoanele cu deficienţe de vedere sau care utilizează un scaun rulant, trebuie amplasate la o distanţă de maxim 60 m de la locul de muncă. Nu este de dorit amplasarea adiacentă a toaletelor de bărbaţi şi femei pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere.

alt

alt

În încăperile duşurilor publice trebuie prevăzută minim o cabină, utilată pentru persoană ce foloseşte un echipament ajutător, unde trebuie prevăzut un spaţiu pentru accesul scaunului rulant/echipament ajutător.

Se recomandă de a folosi robinete cu pârghie sau cu acţionare prin apăsare, iar dacă e posibil – cu comandare prin sisteme sensor.

Dispozitivul de comandă a curgerii apei în vasele de closet se recomandă de a fi instalat pe peretele lateral al cabinei.

5. Locul de muncă a persoanei cu dizabilităţi fizice

Pentru adaptarea locului de muncă a persoanei utilizatoare a unui scaun rulant sau echipament ajutător trebuie să includă completul de mobilă (masa de lucru, scaun, dulap, ect.) echipamentul şi dispozitivele auxiliare, adaptate special pentru tipul de activitate.

Aria încăperilor de serviciu trebuie adaptată repartizând pentru fiecare persoană/lucrător, care foloseşte un scaun rulant, minim:

- În încăperile de birou, administrative şi oficii 5,65;

- În birouri de proiectare în construcţii 7,65.

altInformare

Conform prevederilor art. 33 al Legii nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, publicată la 27.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 155-159, (pentru varianta completă a Legii accesați https://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=344149&lang=1), persoanele cu dizabilităţi se bucură de toate drepturile stabilite în Codul Muncii Republicii Moldova şi în celelalte acte normative din domeniu. Nimeni nu poate limita dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilităţi decît în baza prevederilor legislaţiei în vigoare. Citeşte mai mult...

SUPORT IN ANGAJARE

 

HARTA ACCESIBILITĂȚII

 

CONTĂM PE SPRIJINUL ȘI IMPLICAREA DVS.

Crearea acestei rubrici are drept scop facilitarea angajării în câmpul muncii a persoanelor

cu dizabilități precum și recrutarea acestora de către potențialii angajatori.

Harta conține informații despre clădirile accesibile și neaccesibile din Republica Moldova. Pentru a afla mai multă informație, accesați rubrica Despre. Harta este modificată prin introducerea informației noi colectate de la cetățeni. Contăm pe implicarea DVS! Persoanele care primesc suport din partea Asociației nu achită pentru serviciile prestate. Deseori nu avem resursele financiare necesare penru a acoperi numărul mare de persoane care ni se adresează.
Citeşte mai mult... Citeşte mai mult... Citeşte mai mult...

 


Aceast web site a fost renovat grație suportului financiar acordat din partea Reprezentanței IM Swedish Development Partner, cu fonduri de la Sida și SMC (Consiliul Misiunii Suedeze).
IM/Sida/SMC nu împărtășește neapărat punctele de vedere și opiniile prezentate aici. Responsabilitatea aparține exclusiv autorilor.

© 2021 Asociația "MOTIVAȚIE" din Moldova   | Politica utilizare cookie și confidențialitate |  Site elaborat de WebDesign.MD
Total vizitatori unici: 842430 | Total ieri: 404 | Total azi: 42
PAGINA ÎN SUS