Prima pagină   |   Harta site-ului   |    Flux RSS   |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte   |   

   |   Text size:
     Română      English      Русский

 
 
 
 

 


Angajare Asistată  »  Servicii angajare  »  Informare
Informare
Legislaţie

Dreptul la muncă a persoanelor cu dizabilități fizice

 

Conform prevederilor art. 33 al Legii nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, publicată la 27.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 155-159, (pentru varianta completă a Legii accesați https://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=344149&lang=1), persoanele cu dizabilităţi se bucură de toate drepturile stabilite în Codul Muncii Republicii Moldova şi în celelalte acte normative din domeniu. Nimeni nu poate limita dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilităţi decît în baza prevederilor legislaţiei în vigoare. Se interzice discriminarea pe criterii de dizabilitate referitor la toate aspectele şi formele de încadrare în muncă, inclusiv la condiţiile de recrutare, plasare, angajare şi desfăşurare a activităţii de muncă, la avansarea în carieră, la condiţiile de sănătate şi securitate la locul de muncă. Totodată, alin. 2 al art. 8 din Codului Muncii al Republicii Moldova stabileşte că nu constituie discriminare stabilirea unor diferenţieri, excepţii, preferinţe sau drepturi ale salariaţilor, care sînt determinate de cerinţele specifice unei munci, stabilite de legislaţia în vigoare sau de grija deosebită a statului faţă de persoanele care necesită o protecţie socială şi juridica sporită.

În vederea realizării dreptului la muncă, persoanelor cu dizabilităţi li se oferă posibilitatea de a activa în cadrul oricărei întreprinderi, instituţii, organizaţii, inclusiv în cadrul întreprinderilor specializate, secţiilor şi sectoarelor specializate, la domiciliu, dacă sînt întrunite condiţiile stabilite de lege (a se vedea articolele 34-36 din Legea cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități).

Pentru a asigura integrarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi, angajatorii întreprind următoarele măsuri specifice:

a) adaptarea rezonabilă la locul de muncă;

b) proiectarea şi adaptarea locurilor de muncă astfel încît acestea să devină accesibile persoanelor cu dizabilităţi;

c) furnizarea de noi tehnologii şi dispozitive de asistenţă, de instrumente şi echipamente care să permită persoanelor cu dizabilităţi obţinerea şi menţinerea locului de muncă;

d) furnizarea de instruiri şi a sprijinului adecvat pentru aceste persoane.

Totodată la încheierea contractului individual de muncă se interzice aplicarea perioadei de probă persoanelor cu dizabilități conform articolului art.60, Codul Muncii al Republicii Moldova.

Pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate, în cazul în care ele nu beneficiază de facilităţi mai mari, se stabileşte o durată redusă a timpului de muncă, de 30 de ore pe săptămînă, cuantumul retribuirii muncii fiind egal cu cel stabilit pentru salariaţii cu durata normală a timpului de muncă. Munca suplimentară, munca în zilele de repaus săptămînal şi munca pe timp de noapte prestate de către persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate se permit doar cu consimţămîntul persoanelor în cauză, dacă aceste munci nu le sînt contraindicate de medici. Angajatorii, de comun acord cu comitetele sindicale, au dreptul de a reduce normele de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi (a se vedea articolul 38 din Legea cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități).

Pentru persoanele cu dizabilităţi severe angajate în muncă, în cazul în care acestea nu beneficiază de facilităţi mai mari, se stabileşte un concediu anual cu o durată de 40 de zile calendaristice, iar pentru persoanele cu dizabilităţi accentuate – un concediu anual cu o durată de 32 de zile calendaristice. La solicitarea persoanei cu dizabilităţi, angajatorul îi poate acorda un concediu suplimentar fără plată cu o durată de pînă la 60 de zile calendaristice (a se vedea art. 39 din Legea cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități).

Dacă, conform regulii generale, salariatul are dreptul la demisie (desfacerea contractului individual de muncă din proprie iniţiativă), anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte, atunci în caz de demisie a salariatului în legătură cu stabilirea gradului de invaliditate sau îngrijire a copilului cu dizabilităţi, angajatorul este obligat să accepte demisia în termenul redus indicat în cererea depusă şi înregistrată, la care se anexează documentul respectiv ce confirmă acest drept (art. 85 CM al RM).

 

Descarcă:  -  Codul Muncii

                  -  Lege incluziune sociala nr.60

 Informare

În conformitate cu legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi Nr. 60 din 30.03.2012 care stipulează în Capitolul V. INTEGRAREA ÎN CÂMPUL MUNCII A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI Articolul 33. Dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilităţi care spune în aliniatul (7) +++ Pentru a asigura integrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi, angajatorii trebuie să întreprindă următoarele măsuri specifice: Citeşte mai mult...

SUPORT IN ANGAJARE

 

HARTA ACCESIBILITĂȚII

 

CONTĂM PE SPRIJINUL ȘI IMPLICAREA DVS.

Crearea acestei rubrici are drept scop facilitarea angajării în câmpul muncii a persoanelor

cu dizabilități precum și recrutarea acestora de către potențialii angajatori.

Harta conține informații despre clădirile accesibile și neaccesibile din Republica Moldova. Pentru a afla mai multă informație, accesați rubrica Despre. Harta este modificată prin introducerea informației noi colectate de la cetățeni. Contăm pe implicarea DVS! Persoanele care primesc suport din partea Asociației nu achită pentru serviciile prestate. Deseori nu avem resursele financiare necesare penru a acoperi numărul mare de persoane care ni se adresează.
Citeşte mai mult... Citeşte mai mult... Citeşte mai mult...

 


Aceast web site a fost renovat grație suportului financiar acordat din partea Reprezentanței IM Swedish Development Partner, cu fonduri de la Sida și SMC (Consiliul Misiunii Suedeze).
IM/Sida/SMC nu împărtășește neapărat punctele de vedere și opiniile prezentate aici. Responsabilitatea aparține exclusiv autorilor.

© 2021 Asociația "MOTIVAȚIE" din Moldova   | Politica utilizare cookie și confidențialitate |  Site elaborat de WebDesign.MD
Total vizitatori unici: 842428 | Total ieri: 404 | Total azi: 40
PAGINA ÎN SUS